KONTAKT Fotograf Klatovy - Fotograf Klatovy

Jaroslav Bílý
Fotografické služby - Portrét & Rodinná fotografie
Přejít na obsah
Jaroslav Bílý - Fotograf Klatovy
GDPR:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upozorňujeme fyzické osoby, které s námi vstupují do obchodních vztahů, že současně s objednáním zboží či služby nám tímto projevily souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností.  Souhlas poskytují dobrovolně v zájmu zpracování obchodního vztahu a lze jej kdykoli písemně odvolat.
REGISTRACE:
Firma je registrována - Městský úřad Klatovy dle §71 odst. 2 živnostenského zákona
Jaroslav Bílý - Fotograf Klatovy

Návrat na obsah